Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Pedagog szkolny Wiadomości 14.10.2020 11:49 Barbara Durej
2 Zmieniono wiadomość: Pedagog szkolny Wiadomości 14.10.2020 11:49 Barbara Durej
3 Zmieniono wiadomość: Rada pedagogiczna Wiadomości 14.10.2020 11:37 Barbara Durej
4 Zmieniono wiadomość: Program wychowawczo-profilaktyczny Wiadomości 14.10.2020 11:35 Barbara Durej
5 Zmieniono wiadomość: Statut szkoły Wiadomości 24.06.2020 21:11 Barbara Durej
6 Zmieniono wiadomość: Statut szkoły Wiadomości 24.06.2020 21:10 Barbara Durej
7 Zmieniono wiadomość: Statut szkoły Wiadomości 24.06.2020 21:07 Barbara Durej
8 Dodano wiadomość: Strona powitalna Wiadomości 11.05.2020 16:13 Barbara Durej
9 Dodano wiadomość: Oddział przedszkolny Wiadomości 11.05.2020 16:13 Barbara Durej
10 Dodano wiadomość: Sprawozdawczość Wiadomości 11.05.2020 16:12 Barbara Durej
11 Zmieniono wiadomość: Rada pedagogiczna Wiadomości 08.01.2020 12:40 Barbara Durej
12 Zmieniono wiadomość: Rada rodziców Wiadomości 08.01.2020 12:24 Barbara Durej
13 Dodano wiadomość: Regulaminy i instrukcje Wiadomości 08.01.2020 12:22 Barbara Durej
14 Zmieniono wiadomość: Program wychowawczo-profilaktyczny Wiadomości 08.01.2020 12:11 Barbara Durej
15 Usunięto wiadomość: Program profilaktyki Wiadomości 08.01.2020 12:06 admin admin

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Do druku Początek strony