Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Dyrekcja Wiadomości 24.10.2014 12:20 admino admino
2 Zmieniono wiadomość: Dyrekcja Wiadomości 24.10.2014 12:20 admino admino
3 Zmieniono wiadomość: Dyrekcja Wiadomości 24.10.2014 12:21 admino admino
4 Zmieniono wiadomość: Statut szkoły Wiadomości 24.10.2014 15:45 admino admino
5 Zmieniono wiadomość: Świetlica szkolna Wiadomości 24.10.2014 19:47 admino admino
6 Zmieniono wiadomość: Program wychowawczo-profilaktyczny Wiadomości 24.10.2014 19:50 admino admino
7 Zmieniono wiadomość: Program rozwoju szkoły Wiadomości 24.10.2014 19:56 admino admino
8 Zmieniono wiadomość: Wykaz programów wykorzystywanych w szkole Wiadomości 24.10.2014 20:23 admino admino
9 Zmieniono wiadomość: Biblioteka szkolna Wiadomości 15.03.2017 10:45 admin admin
10 Zmieniono wiadomość: Świetlica szkolna Wiadomości 15.03.2017 11:35 admin admin
11 Zmieniono wiadomość: Dyrekcja Wiadomości 08.01.2020 9:04 Barbara Durej
12 Zmieniono wiadomość: Program wychowawczo-profilaktyczny Wiadomości 08.01.2020 12:11 Barbara Durej
13 Zmieniono wiadomość: Rada rodziców Wiadomości 08.01.2020 12:24 Barbara Durej
14 Zmieniono wiadomość: Rada pedagogiczna Wiadomości 08.01.2020 12:40 Barbara Durej
15 Zmieniono wiadomość: Statut szkoły Wiadomości 24.06.2020 21:07 Barbara Durej

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Do druku Początek strony