Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
61 Dodano pozycję menu: W kraju Menu 04.11.2013 9:12 hsi hsi
62 Dodano pozycję menu: Za granicą Menu 04.11.2013 9:12 hsi hsi
63 Dodano pozycję menu: Posiadane przez szkołę tytuły i certyfikaty Menu 04.11.2013 9:12 hsi hsi
64 Dodano pozycję menu: Wykaz przeprowadzonych kontroli i przeglądów Menu 04.11.2013 9:13 hsi hsi
65 Dodano pozycję menu: Polityka prywatności Menu 04.11.2013 9:13 hsi hsi
66 Dodano pozycję menu: Statut szkoły Menu 27.03.2014 20:04 admin admin
67 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Menu 17.10.2014 11:11 admin admin
68 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Menu 24.10.2014 11:07 admin admin
69 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Menu 24.10.2014 11:12 admin admin
70 Dodano wiadomość: Dyrekcja Wiadomości 24.10.2014 11:18 admino admino
71 Dodano wiadomość: Świetlica szkolna Wiadomości 24.10.2014 11:21 admino admino
72 Dodano wiadomość: Biblioteka szkolna Wiadomości 24.10.2014 11:22 admino admino
73 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Menu 24.10.2014 11:39 admin admin
74 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: test Menu 24.10.2014 12:31 admin admin
75 Dodano wiadomość: Program wychowawczo-profilaktyczny Wiadomości 24.10.2014 13:22 admino admino

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Do druku Początek strony