Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
31 Dodano pozycję menu: Pedagog szkolny Menu 15.03.2017 11:03 admin admin
32 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Pedagog szkolny Menu 15.03.2017 10:59 admin admin
33 Dodano wiadomość: Oddział przedszkolny Wiadomości 15.03.2017 10:56 admin admin
34 Zmieniono wiadomość: Biblioteka szkolna Wiadomości 15.03.2017 10:45 admin admin
35 Dodano wiadomość: Rada rodziców Wiadomości 15.03.2017 10:38 admin admin
36 Dodano wiadomość: Wykaz podręczników wykorzystywanych w szkole Wiadomości 24.10.2014 20:26 admino admino
37 Zmieniono wiadomość: Wykaz programów wykorzystywanych w szkole Wiadomości 24.10.2014 20:23 admino admino
38 Dodano wiadomość: Wykaz programów wykorzystywanych w szkole Wiadomości 24.10.2014 20:21 admino admino
39 Dodano wiadomość: Harmonogram zajęć pozalekcyjnych Wiadomości 24.10.2014 20:15 admino admino
40 Dodano wiadomość: Tygodniowy plan zajęć lekcyjnych Wiadomości 24.10.2014 20:07 admino admino
41 Zmieniono wiadomość: Program rozwoju szkoły Wiadomości 24.10.2014 19:56 admino admino
42 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Program profilaktyczny' Menu 24.10.2014 19:54 admino admino
43 Dodano wiadomość: Program profilaktyki Wiadomości 24.10.2014 19:53 admino admino
44 Zmieniono wiadomość: Program wychowawczo-profilaktyczny Wiadomości 24.10.2014 19:50 admino admino
45 Zmieniono wiadomość: Świetlica szkolna Wiadomości 24.10.2014 19:47 admino admino

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Do druku Początek strony